Mönsterexperiment

Mönsterexperiment i rumslighet
Projicerade mönster.