Examensprojekt - I dina ögon

I dina ögon
En serie mönster

Målet med mitt examensarbete har varit att skapa en serie mönster för barn mellan 0-6 år samt hitta vad barn inspireras av. Jag ville låta den kreativa processen avgöra slutresultatet och därmed till en början, lämna öppet hur mönstren skulle appliceras.

Mitt koncept har varit att skapa abstrakta mönster till barn som ska trigga fantasin och sökande i former. Jag har valt att kalla mitt arbete för - I dina ögon, för att jag ville skapa mönster och bilder där betraktaren själv skapar tolkningar och motiv utifrån sin egen fantasi.

Slutresultatet blev 12 affischer i storleken 50 cm x 70 cm till barnrum. 9 av affischerna är rapporterade mönster och 3 är bilder.